Как да направим посещение с Movemar

История на посещенията
January 18, 2020
Навигация до обект
January 18, 2020
Навигация до обект
January 18, 2020
История на посещенията
January 18, 2020

    Посещението в приложението ви помага да отразите цялата информация за клиентите, продуктите и/или самия търговски обект. То е вашият основен инструмент за документиране и изпращане на информацията към вашите супервайзъри и ръководители.
    Важно
    За да бъде успешно едно посещение, вие трябва да го приключите в приложението. Заключване на телефона, минимизиране и излизане от приложението няма да отразят вашите действия.
    Изгледайте видео за повече информация