Пълен контрол на продажбите

Повече от 60% от марките нямат необходимите данни за информирано вземане на решения на ниво обект. Movemar дава на екипите по продажби на терен необходимата информация, за да осигурят място на рафтовете, да стимулират допълнителен ръст на продажбите и да изпълняват ефективно мърчандайзинг инициативите в своите ключови акаунти.

Открийте обекти с потенциал за растеж

С помощта на гъвкавите доклади можете да идентифицирате обекти с потенциал за развитие и растеж. Movemar позволява на вашите представители да виждат само актуалните продукти за конкретния обект и предоставя ефективен инструмент за въвеждане на поръчки. Това улеснява процеса на управление на продуктовия асортимент и повишава ефективността на продажбите.

Управлявайте връщанията в магазините и подобрете ефективността на терена.*

Осигурете на вашите представители лесен процес за управление на връщанията по време на посещенията в магазините, като им позволите да приемат и етикетират връщанията на място. Получавайте информация в реално време за тяхната ефективност на терена чрез обобщени доклади за управление и оценки на представителите.

По-лесни продажби

Дайте възможност на представителите да си партнират тясно с мениджърите на магазините, предлагайки базирани на данни препоръки за увеличаване на дяла на рафтовете. Използвайки информацията от Movemar, представителите предоставят стратегически насоки, които подпомагат по-силни партньорства и взаимно развитие.

Подобрено покритие на територията

Ефективно идентифицирайте всички пропуски в покритието и се уверете, че всеки обект е включен в плана. Като бързо адресирате възможните пропуски, гарантирате цялостно покритие на всички локации.

Култура на високи стандарти

Поддържайте всички информирани за напредъка към ключовите цели и позволете на лидерите на екипи да провеждат сесии за обучение, базирани на данни. Редовните актуализации за ефективността и данните за районите, нуждаещи се от подобрение, осигуряват конкретни указания за непрекъснато усъвършенстване и успех.

Цялостно решение за продажби в търговските обект

  • Открийте нови възможности за разширение наблизо.
  • Оптимизирайте времето за движение, разстоянието и отчетите за представителите.
  • Оценете предишната история на изпълнение във всеки магазин.
  • Преглеждайте листовки, прогнози и други важни материали за продажби.
  • Сканирайте баркодове за лесно поръчване в движение.
  • Споделяйте незабавно снимки от магазина и резултати от анкети.
  • Анализирайте данни за продажби и изпълнение с автоматизирани таблици за управление.

Получете достъп до анализи в реално време за представянето на теренните продажби на различни нива.

Получете персонализирани отчети за скоростта на продажбите, производителността на екипа и изпълнението на задачи в обектите, всички адаптирани към специфичните ви бизнес изисквания.
  • Достъпвайте персонализирани отчети за продажби.
  • Приемете стратегия, ориентирана към данни, за прогнозиране, разпределение на ресурсите и инициативи за обучение.

Още начини за използване на Movemar

Бъдете винаги крачка напред с Movemar!

Movemar е вашият ключ към предимството пред конкурентите. Насрочете кратък разговор с нас и вижте как!