Movemar Merch е приложение, разработено за нуждите на специализирни мърчандайзинг компании.


Платформата предоставя пълен контрол върху целия процес от планиране на посещения, събиране и анализиране на информация до подготвянето на доклади към клиентите на компанията.
phone_movemar_app

Прозрачност на действията

Movemar позволява да следите в реално време как всеки един от вашия екип изпълнява своите задължения.

 • Време на посещение в конкретен обект
 • Точна локация на направеното посещение.
 • Пълна информация за направеното посещение
 • Актуализация в реално време

Профил на всеки мърчандайер

Краят на дневните, седмичните или месечни доклади.

Всеки член на екипа получава свой индивидуален профил, в който е достъпна пълна информация за свършената работа за конкретен период. Освен постигнатите резултати, в профила се намира и персоналния календар, с помоща на който могат да бъдат планирани бъдещи и повторяеми посещения. .

 • Пълен отчет за свършената работа
 • Персонален график.
 • Персонални задачи и подзадачи.
 • Обекти, за които е отговорен мърчандайзера.
phone_movemar_app

web_movemar_panel_visits

Профил на всеки обект

Всеки обект има своите особености. С помоща на Movemar, можете да създадете конкретни характеристики, с които да категоризирате всеки един обект като размер, вид и др. В него могат да се предлагат само част от вашите клиенти и/или дори част от тяхното портфолио с продукти. Movemar Merch позволява това да бъде дефинирано към всеки един обект, за да улесни максимално работата на вашите представители. Освен всичко, в профила на даден обект, може лесно и бързо да бъде направена пълна справка за направените посещения и свършена работа от вашите мърчандайзери.

 • Категоризиране на обектите според вашите нужди.
 • Пълна история на направените посещения и свършена работа.
 • Селектиране на клиенти и техните продукти, които се продават в обекта
 • График за посещение на всеки един обект

Мърчандайзинг анкети

Изключително мощен и гъвкъв инструмент, с помоща на който можете да събирате информацията, която е нужна на вашите клиенти. Movemar Merch анкетите могат да бъде създавани и задавани за конкретни обекти, клиенти и техните продукти. Без ограничение в броя анкети, тяхната конфигурация или броя въпроси. Бърз и достъпен начин за генериране само на важната за вас и вашите клиенти информация.

 • Различни типове въпроси, които можете да използвате
 • Анкети за всеки ваш клиент
 • Анкети към цялото портфолио на вашите клиенти
 • Анкети към всеки продукт
 • Анкети свързани с търговските обекти
web_movemar_panel_poll

web_movemar_panel_poll

Снимки от обектите

Movemar Merch гарантира за автентичността на всяка една снимка, която минава през системата. Всички снимки, направени през приложението, се документират и съхраняват с пълната информация за тях - търговски обект, клиент, дата и час. По този начин можете да гарантирате на вашите клиенти, за коректно свършената работа.

 • Пълна история за направените снимки
 • Автоматично преименуване на файловете за ваше удобство
 • Неограничен брой снимки
 • Достъпни в реално време

Мърчандайзинг доклади и отчети

Movemar Merch позволява автоматично да подготвяте персонализирани мърчандайзинг доклади. Достатъчно е да бъде избран период,клиент и конкретния доклад. Цялата информация се форматира според предварително подготвен шаблон и може да бъде свалена в excel формат. Всички снимки, направени в избрания период и за конкретния клиент се сортират, архивират и могат също да бъдат свалени от платформата.

 • Персонализирани мъчандайзинг доклади за вашите клиенти
 • Архив със сортирани снимки според избрания период и клиент
 • Всички мърчандайзинг доклади се свалят в excel формат
web_movemar_panel_poll

Заявете демонстрация на Movemer Merch

Movemar Merch е софтуер, специално разработен за компании, които предлагат мърчандайзинг услуги. Платформата позволява целият процес от организиране на работата на мърчандайзинг екип, до събирането на информация и създаването на доклади и отчети към клиентите на компанията.

Свържете се с нас