Преглед на продукта

Вашият екип ще има достъп до всички необходими инструменти за внедряване, оценка и подобряване на мърчандайзинг стратегии, които увеличават пазарния дял и стимулират продажбите в търговските обекти.

ПРЕЦИЗНИ ДОКЛАДИ

Данните водят нашите решения.
Нека ръководят и вашите.

Проследявайте изпълнението в обекта, дейността на терена и ефективността на продажбите в голям мащаб с автоматизирани персонализирани доклади, съобразени с уникалните нужди на вашия бизнес. С тези персонализирани доклади можете да получите ценна информация и да вземате информирани решения за развитието на вашия бизнес.

УПРАВЛЕНИЕ НА ЕКИПА НА ТЕРЕН

Вашата незабавна връзка с терена.

Всичко необходимо на вашия екип за оптимално планиране, маршрути, график, събиране на данни, снимки от обекта и следене на планограми.

По-добри резултати с Movemar

Отключете пълния потенциал на вашия бизнес с мърчандайзинг софтуера на Movemar. Гарантирано по-висока ефективност и навременно получаване на коректна информация от търговските обекти. С Movemar можете да оптимизирате процесите, да осигурите прецизност при изпълнението и да получите ценни данни за вземане на информирани решения.
68%

Ефективност*

78%

Точност*

Прозрения

ИЗПЪЛНЕНИЕ В ОБЕКТА

Оптимален мърчандайзинг

От опростяване на спазването на планограми до улесняване на стратегии за продажби, базирани на данни, мобилното приложение Movemar позволява екипите на терен да оптимизират своето представяне. С интуитивни функции и навременни данни, нашето приложение позволява на екипите да вземат информирани решения за всяка инициатива.

Фундаменталните принципи на Movemar

Свържете с нас, за да научите повече!

Movemar ще ви помогне да бъдете една крачка пред вашите конкуренти. Насрочете среща (на живо или онлайн) с нас и вижте как!