Последно обновление: 11 Юни 2021
Тези Условия за ползване („Условия“, „Условия за ползване“, „Споразумение“ или „Споразумение за услуги“) уреждат вашите отношения с услугата Movemar („Услугата“), управлявана от Promotino Ltd. ”, ("ние", "нашите ”). Важно е да прочетете това внимателно, защото ще бъдете законово обвързани с тези условия. Вашият достъп до и използването на Услугата се основава на приемането и спазването на тези условия. Тези условия се прилагат за всички посетители, потребители, клиенти и други, които имат достъп или използват услугата. С достъпа или използването на услугата вие се съгласявате да бъдете обвързани от настоящите условия и приемате всички правни последици. Ако не сте съгласни с условията на настоящото споразумение, изцяло или частично, моля, не използвайте услугата.

Описание на услугата

„Услуга“ означава (а) търговски софтуер, административни и свързани системи и технологии на Promotino Ltd., както и уебсайта https://movemar.com („Сайтът“) и (б) целия софтуер (включително Софтуер, както е дефиниран по-долу), приложения, данни, текст, изображения и друго съдържание, предоставено от или от името на Promotino Ltd. Всички промени в услугата също са предмет на настоящите Условия. Promotino Ltd. си запазва правото да променя или прекратява услугата или която и да е функция или функционалност по всяко време без предизвестие. Всички права, право на собственост и интерес върху услугата ще останат и ще принадлежат изключително на Promotino Ltd.

Абонаменти

Някои части на услугата се таксуват на базата на абонамент („Абонамент (и)"). Ще бъдете таксувани предварително периодично за услугата. Фактурите се задават редовно, обикновено месечно или годишно. В края на всеки цикъл на фактуриране абонаментът ви ще се подновява автоматично при същите условия, освен ако не го анулирате или Promotino Ltd. не го анулира. Можете да анулирате подновяването на абонамента си чрез вашата страница за онлайн акаунт за управление или като се свържете с Promotino Ltd. екип за поддръжка на клиенти. За обработка на плащането за Вашия Абонамент е необходим валиден метод на плащане, включително кредитна карта. Вие трябва да предоставите на Promotino Ltd. или неговия трети процесор за плащане с точна и пълна информация за фактуриране, включително пълното име, адрес, държава , пощенски код и валидна информация за начина на плащане. Като изпращате такава информация за плащане, вие автоматично упълномощавате Promotino Ltd. да начисли всички абонаментни такси, направени през вашия акаунт, на всякакви трети платежни инструменти. Всички платени суми не подлежат на възстановяване. Освен това се съгласявате да носите отговорност за всички данъци, свързани с Услугата, заедно с всички такси за транзакции и конвертиране на валута, добавени от вашата финансова институция и посредници. Всички суми са в български лева.

Безплатна пробна версия

Promotino Ltd. може по свое усмотрение да предложи Абонамент с безплатна пробна версия за ограничен период от време („Безплатна пробна версия“). Може да се наложи да въведете данните си за плащане, за да се регистрирате за безплатния пробен период. Ако въведете данните си за плащане, когато се регистрирате за безплатния пробен период, няма да бъдете таксувани от Promotino Ltd., докато изтече безплатният пробен период. В последния ден от периода на безплатната пробна версия, освен ако не сте анулирали своя абонамент, ще бъдете таксувани автоматично с приложимите абонаментни такси за избрания от вас вид абонамент. По всяко време и без предизвестие, Promotino Ltd. си запазва правото (i) да променя условията и условията на офертата за безплатен пробен период или (ii) да отмени тази безплатна пробна версия.

Промени в таксите

Promotino Ltd., по свое усмотрение и по всяко време, може да промени абонаментните такси за абонаментите. Всяка промяна на абонаментната такса ще влезе в сила в края на текущия цикъл на фактуриране. Promotino Ltd. ще ви предостави разумно предварително уведомление за всяка промяна в абонаментните такси, за да ви даде възможност да прекратите абонамента си, преди такава промяна да влезе в сила. Продължаващото ви използване на Услугата след влизане в сила на промяната на абонаментната такса представлява вашето съгласие да платите променената сума на абонаментната такса.

Възстановяване на суми

Въпреки че всички платени суми не подлежат на възстановяване, определени искания за възстановяване на абонаменти могат да бъдат разгледани от Promotino Ltd. за всеки отделен случай и предоставени по собствена преценка на Promotino Ltd.

Акаунти

Когато създавате акаунт при нас, трябва да ни предоставяте информация, която е точна, пълна и актуална по всяко време. Неспазването му представлява нарушение на Условията. Вие носите отговорност за защитата на паролата, която използвате за достъп до Услугата, и за всякакви дейности или действия под вашата парола, независимо дали вашата парола е с нашата услуга или услуга на трета страна. Съгласявате се да не разкривате паролата си на трета страна. Трябва да ни уведомите незабавно, след като разберете за всяко нарушение на сигурността или неразрешено използване на вашия акаунт. Не можете да използвате като потребителско име името на друго лице или образувание или което не е законно достъпно за употреба, име или търговска марка, които са обект на каквито и да било права на друго лице или образувание, различни от вас, без подходящо разрешение или име, иначе обидно, вулгарно или нецензурно.

Интелектуална собственост

Услугата и цялото съдържание, включително, но не само текст, изображения, графики или код, са собственост на Promotino Ltd. и са защитени с авторски права, търговски марки, база данни и други права на интелектуална собственост. Можете да показвате и копирате, изтегляте или отпечатвате части от материала от различните области на Услугата само за ваша нетърговска употреба. Всяка друга употреба е строго забранена и може да нарушава авторските права, търговските марки и други закони. Настоящите условия не ви предоставят лиценз за използване на която и да е търговска марка на Promotino Ltd. или нейните филиали. Освен това се съгласявате да не използвате, променяте или изтривате никакви известия за собственост от материали, изтеглени от Услугата.

Създадено от потребителите съдържание

„Вашите данни“ означава всички данни и съдържание, които качвате, съхранявате, извличате или предоставяте по друг начин чрез Услугата. Вие запазвате всички права върху Вашите данни. Вие се съгласявате да предоставите на Promotino Ltd. лиценз за съхранение, извличане, архивиране, възстановяване и по друг начин да копирате Вашите данни, за да можем да Ви предоставим Услугата.

Връзки към други уеб сайтове

Услугата може да съдържа връзки към уеб сайтове или услуги на трети страни, които не са собственост или контролирани от Promotino Ltd. . Promotino Ltd. няма контрол и не поема отговорност за съдържанието, политиките за поверителност или практиките на трета страна уеб сайтове или услуги. По-нататък вие признавате и се съгласявате, че Promotino Ltd. не носи отговорност или отговорност, пряко или косвено, за каквито и да е щети или загуби, причинени или твърдени, че са причинени от или във връзка с използване или разчитане на такова съдържание, стоки или услуги, достъпни на или чрез такива уебсайтове или услуги. Силно ви съветваме да прочетете условията и политиките за поверителност на уеб сайтове или услуги на трети страни, които посещавате.

Оперативни имейли

Услугата може да изпраща оперативни имейли, включително, но не само: имейли за фактуриране, имейли за активност на акаунта и актуализации на услуги. Те са необходими за предоставяне на услугата.

Прекратяване

Имате право да спрете да използвате нашите Услуги по всяко време и по каквато и да е причина, без да ни уведомите, но ще продължите да бъдете таксувани за Услуги, докато не анулирате акаунта си, като влезете или се свържете с нас. Нашето задължение е да поддържаме нашата услуга възможно най-безопасна и добре поддържана. За тази цел може да се наложи да прекратим акаунти за нарушения на тези Условия. При следните обстоятелства ще Ви уведомим преди прекратяването на Вашата сметка: (а) нарушавате настоящите Условия; или (б) използвате нашите Услуги по начин, който може да причини или е причинил риск от вреда или загуба нито на Promotino Ltd, нито на други наши клиенти. В такъв случай нашето известие ще бъде изпратено по имейл до всички или някой от регистрираните притежатели на акаунти, което включва, но не се ограничава до „Собственици на екипи“, тъй като те са изброени във вашия акаунт по време на известието. Ако отстраните проблемите, които ни карат да изпращаме известието, за наше удовлетворение, ние няма да прекратим вашия достъп или лиценз за нашите Услуги. Ако не отстраните неразрешените причини за нашето известие за прекратяване при тези обстоятелства, ние ще прекратим вашия акаунт. В случай на такова прекратяване ние ще ви предоставим възможността да вземете данните си със себе си. Има три много ограничени обстоятелства, при които няма да можем да ви изпратим известие преди да прекратим достъпа ви до нашите Услуги: (i) нарушавате съществено настоящите Условия по такъв начин, че незабавно и сериозно да застрашите нас и други потребители; (ii) не сме в състояние да Ви изпратим известие, защото това би ни причинило юридическа отговорност или нарушаване на нашата Услуга; и (iii) не можем да Ви уведомим поради закон. Ако прекратим вашия акаунт поради причините, посочени в i-iii, тогава ще работим с вас, за да гарантираме, че запазвате копия на вашите данни, където и да е разрешено от закона. Всички разпоредби на Условията остават в сила след прекратяване, включително без ограничение: разпоредби за собственост, отказ от гаранция, обезщетение и ограничения на отговорността. При прекратяване правото ви да използвате Услугата незабавно отпада.

Ограничение на отговорността

Promotino Ltd., нейните директори, служители, партньори, агенти, доставчици или свързани лица, не носят отговорност за (A) каквито и да е загуби или щети, косвени, случайни, специални, последващи или наказателни щети, включително без ограничение, икономически загуби, загуби или повреда на електронни носители или данни, репутация или други нематериални загуби или (Б) за каквато и да е сума в съвкупност, надвишаваща действително платените от вас такси през шестте (6) месеца, предхождащи събитието, породило искането ви, произтичащи от (i) вашия достъп до или използване на Услугата; (ii) вашата невъзможност за достъп или използване на Услугата; (iii) всяко поведение или съдържание на трета страна в Услугата или свързана с нея; (iv) всяко съдържание, получено от или чрез Услугата; и (v) неразрешен достъп до, използване или промяна на вашите предавания или съдържание, независимо дали се основава на гаранция, договор, непозволено увреждане (включително небрежност) или някакви други искове по закон, независимо дали сме били информирани за възможността за такива щети и дори ако се установи, че посоченото тук средство за защита не е изпълнило основната си цел.

Ограничение на отговорността

Promotino Ltd. не дава никакви гаранции, заявления или гаранции от какъвто и да е вид по отношение на уебсайта и свързаната с него технология. Всички предполагаемо приложими гаранции, условия и условия са изключени в максимално допустимата степен, разрешена от закона. Използването на Услугата е на ваш единствен риск. Услугата се предоставя на база "както е". Услугата се предоставя без никакви гаранции от какъвто и да било вид, независимо дали са изрични или подразбиращи се, включително, но не само, подразбиращи се гаранции за продаваемост, годност за определена цел, ненарушаване или ход на изпълнение, с изключение на случаите, предвидени в законите на който и да е В България. Промотино ООД, неговите дъщерни дружества, филиали и лицензодатели не гарантират, че а) Услугата ще функционира непрекъснато, защитена или достъпна по всяко време или място; б) всички грешки или дефекти ще бъдат коригирани; в) Услугата не съдържа вируси или други вредни компоненти; или г) резултатите от използването на Услугата ще отговарят на вашите изисквания. Ако нарушите някое от настоящите Условия и Promotino Ltd. реши да не действа незабавно или изобщо не действа, Promotino Ltd. ще продължи да има право на всички права и средства за защита на всяка по-късна дата или във всяка друга ситуация, при която нарушават тези Условия. Промотино ООД не се отказва от нито едно от своите права. Промотино ООД не носи отговорност за всяко предполагаемо нарушение на настоящите Условия, причинено от обстоятелства извън неговия контрол. Лице, което не е страна по настоящите Условия, няма право на изпълнение. Не можете да преотстъпвате, прелицензирате или прехвърляте по друг начин някое от вашите права съгласно настоящите Условия.

Ограничение на отговорността

Както е посочено по-горе, някои юрисдикции не позволяват изключването на определени гаранции или изключването или ограничаването на отговорността за последващи или случайни щети, така че горните ограничения може да не се отнасят за вас. Българските закони могат да се прилагат за определени продукти и предоставени услуги.

Приложимо право

Настоящите условия се уреждат и тълкуват и прилагат в съответствие със законите на България, както е приложимо. Ако някоя разпоредба на настоящите условия се счита за невалидна или неприложима от компетентен съд, тогава останалите разпоредби на тези условия ще останат в сила. Настоящите условия представляват цялото споразумение между нас по отношение на нашата Услуга и заместват и заменят всички предишни споразумения, устни или други, по отношение на Услугата.

Промени

Ние си запазваме правото, по наше собствено усмотрение, да модифицираме или заменим настоящите Условия по всяко време. Ако ревизията е съществена, ще положим разумни усилия да предоставим предизвестие от поне 30 дни преди влизането в сила на нови условия. Какво представлява съществена промяна, ще бъде определено по наша собствена преценка. Продължавайки да осъществявате достъп или да използвате нашата услуга, след като тези ревизии влязат в сила, вие се съгласявате да бъдете обвързани с ревизираните условия. Ако не сте съгласни с новите условия, изцяло или частично, моля, спрете да използвате уебсайта и Услугата.

Свържете се с нас

Ако имате някакви въпроси относно тези Условия, можете да се свържете с нашия екип за поддръжка на [email protected] или да ни пишете по пощата на адрес: Promotino Ltd. Младост 1A 537, София, 1729, България. Благодаря за четенето!