Винаги перфектен мърчандайзинг

Снабдете вашите екипи на терен с инструмент, който се гарантира спазването на фирмените стандарти в търговската мрежа и оптимизира всяко посещение в обект.

Movemar опростява процеса на идентифициране и отстраняване на несъответствия, като предоставя  възможност за проследяване и мониторинг на ефективността на мърчандайзинг дейностите.

Цялостно решение за безупречен мърчандайзинг

Създайте персонализирани форми и следете за точното им попълване

Създайте форми за попълване в обектите, които отговарят на специфичните информационни изисквания за магазини и продукти.

Наблюдавайте спазването на планограми, ефективността на мърчандайзинга и продуктивността на екипа чрез автоматизирани Excel експорти.

По-информирани и навременни решения за вашия бизнес.

Инструмент за ефективен мърчандайзинг

Разпределете мърчандайзинг задълженията на вашия екип на локации, където техните усилия ще повишат значително продажбите, оптимизират изпълнението и подобрят покритието на територията.

Предоставете инструмент, с който екипите ще могат лесно да снемат необходимата информация, качват снимки от обектите и проследяват историята на мърчандайзинг дейностите във всеки обект.

Цялостно софтуерно решение за безупречен мърчандайзинг на терен.

  • Ефективно управление на въпросници: Бързо създаване и управление на анкети за събиране на необходима информация
  • Постоянен достъп до информация в движение: Моментален достъп до информация за продажбите и наличностите, докато сте на терен.
  • Съвместен преглед на планограми: Оценявайте планограми безпроблемно с възможности за споделяне на файлове в екип.
  • Поръчки за допълване на наличности в обекта: Правете поръчки за допълване директно от магазина за подобрено управление на наличностите.

Ефективно наблюдение на ключови метрики

Достъп до пълен набор от информация, които разкриват спазването на планограми, наличността на продукти и изпълнението на мърчандайзинг активностите, форматирани според специфичните изисквания на вашия бизнес.

  • Анализирайте тенденциите в изпълнението за конкретни периоди.
  • Конфигурирайте специфични изгледи на отчети за всеки член на вашия екип.
  • Персонализирани отчети, които в реално време информират отделните звена в компанията.

Бъдете винаги крачка напред с Movemar!

Movemar е вашият ключ към предимството пред конкурентите. Насрочете кратък разговор с нас и вижте как!