Присъединете се към нашия екип!

Ние непрекъснато търсим талантливи, амбициозни и динамични личности, които да допринесат за разрастващия се екип в София. Разгледайте възможностите по-долу, за да се присъедините към нас!

Работата в Movemar

Отворени позиции

Специалист Бизнес Развитие за Румъния

Ролята включва:

 • Квалифициране на потенциални клиенти от маркетингови кампании.
 • Свързване с потенциални клиенти чрез студени обаждания и имейли.
 • Представяне на нашата компания и предлагане на решения, съобразени с нуждите на клиентите.
 • Изграждане на дългосрочни отношения и проучване на нови бизнес възможности.

Изисквания:

 • Опит в продажбите.
 • Познания за CRM софтуер.
 • Отлични комуникационни умения.

Присъединете се към нас в стимулирането на продажбите и допринасяйте за нашия растеж! 🚀

Специалист Бизнес Развитие за Гърция

Ролята включва:

 • Квалифициране на потенциални клиенти от маркетингови кампании.
 • Свързване с потенциални клиенти чрез студени обаждания и имейли.
 • Представяне на нашата компания и адаптиране на решения според нуждите на клиента.
 • Изграждане на дългосрочни отношения и изследване на нови бизнес възможности.

Изисквания:

 • Опит в продажбите.
 • Запознатост със CRM софтуер.
 • Отлични комуникационни умения.

Присъединете се към нас, за да стимулираме продажбите и да допринесете за нашия растеж! 🚀


Frontend разработчик

Отговорности:

 • Разработка на потребителски интерфейс: Създаване на отзивчиви и силно интерактивни компоненти на потребителския интерфейс, използвайки концепции на React.js.
 • Имплементация на код: Писане на чист и ефективен JavaScript код, следвайки работни потоци на React (например Mobx и Vite).
 • Отстраняване на проблеми: Дебъгване на кода на приложението и адресиране на проблеми с интерфейсния софтуер.
 • Архитектура на фронтенда: Разработване и имплементиране на архитектурата на фронтенда за поддръжка на потребителските интерфейсни концепции.
 • Оптимизация на производителността: Наблюдение и подобряване на производителността на фронтенда.
 • Документация: Документиране на промените и актуализациите в кода на фронтенда.

Изисквания:

 • Образование: Бакалавърска степен по компютърни науки, информационни технологии или свързана област.
 • Опит: Предишен трудов опит като React.js разработчик.
 • Умения: Задълбочени познания по JavaScript, CSS, HTML и фронтенд езици.
 • Запознатост с React инструменти, включително React.js, Vite, Enzyme и Mobx.
 • Опит с дизайн на потребителски интерфейс.
 • Професионализъм в тестването на производителност с рамки като Mocha и Jest.