Данни за изпълнение на промоциите в реално време

Основният проблем за над 60% от марките е липсата на контрол върху точното изпълнение на съгласуваните с търговците промоции на ниво магазин. Често договорените условия не се спазват стриктно при разгръщането.

Movemar решава този проблем, предоставяйки на мърчандайзинг екипите инструменти за проследяване на промоциите по обекти. Платформата дава достъп до информация за договорените промоционални условия във всеки обект. Мърчандайзерите могат да сравняват ситуацията с изискванията и да сигнализират за несъответствия в реално време. Това позволява на компаниите да предприемат своевременни действия, гарантирайки пълно спазване на договорките във всички търговски обекти.

Подобрете изпълнението на промоциите на мястото на продажба с нашия оптимизиран работен процес.

Информация от обектите в реално време

Създавайте и назначавайте конкретни въпросници към вашите мърчандайзери. Улеснете ги да съберат само най-важната информация за момента и им дайте възможност да заснемат рафтовете във всички търговски обекти. Идентифицирайте липси, несъответствия или друг пропуск в реално време.

По-лесни преговори

Дайте възможност на представителите си да работят в тясно сътрудничество с мениджърите на търговските обекти, предлагайки препоръки, базирани на данни, за увеличаване на дяла на рафта. Използвайки генерираните данни в Movemar, представителите предоставят стратегически насоки, укрепвайки партньорствата с търговците на дребно и постигане на взаимни ползи.

Подобрено покритие на територията

Идентифицирайте възможности за растеж и навлизане в нови обекти. Насочете усилията си към потенциални нови точки за продажба, за да постигнете цялостно покритие на пазара. Разширявайте мрежата си и увеличавайте присъствието на вашите продукти в ключови локации.

Непрекъснат растеж

Поддържайте всички информирани за напредъка към ключовите цели и дайте възможност на лидерите на екипи да провеждат сесии за коучинг, базирани на данни. Редовните актуализации за представянето и анализи за областите за подобрение позволяват целенасочени насоки, насърчавайки непрекъснато усъвършенстване и успех.

Цялостно решение проследяване на промоционални кампаниии

  • Открийте потенциални клиенти за разширение в близост.
  • Оптимизирайте времето за пътуване, пробега и отчетите на представителите.
  • Проследявайте посещенията на вашите екипи в отделните обекти.
  • Сканирайте баркодове за лесно подаване на поръчки в движение.
  • Мигновено споделяйте снимки от магазините и резултати от анкети.
  • Анализирайте данни за продажби и изпълнение с автоматизирани табла за управление.

Информация в реално време за цялата територия

Проследявайте ежеминутно всичко, което се случва в обектите и изпълнението на възложените задачи към вашият представители на терен.
  • Достъпвайте персонализирани отчети за продажби, генерирани от данните на точките за продажба на вашите търговски партньори. *
  • Приемете стратегия, базирана на данни, за прогнозиране, разпределение на ресурси и коучинг инициативи.

Още начини за използване на Movemar

Бъдете винаги крачка напред с Movemar!

Movemar е вашият ключ към предимството пред конкурентите. Насрочете кратък разговор с нас и вижте как!