Мощен и гъвкав мърчандайзинг софтуер, който оптимизира процеса на събиране, анализ и представяне на информацията от вашите търговски представители.
Позволете на вашия екип да се фокусира върху развитието на бизнеса, вместо върху изготвянето на доклади.
Събирането на полева информация и нейното представяне вече е по-лесно и ефективно.

За всеки развиващ се бранд

Всеки рафт, всеки обект, всеки регион има своите особености, които са трудни за улавяне, но ключови за израстването на една марка.

Movemar ви дава пълен контрол върху информацията, която вашите търговски представители събират при своите посещения. Вие определяте целта и същността на всяко посещение с помоща на персонализирани въпросници и одит форми. Със стъпване в обекта, създадените от вас анкети са вече готови да бъдат попълнени от екипа ви.

Попълнените въпросници и анкети от всяко едно посещение се обработват и анализират в реално време, за да се улесни всяко ваше решение.


Как работи Movemar

Android приложение за полевите екипи и Web приложение за организация и анализи.

Посредством Web приложението, можете да създавате гъвкави въпросници и да задавате условия в кои обекти и от кои търговски представители да се попълват. Целия поток от информация се събира и анализира - обобщават се отговорите на поставените въпросници, групират се направените снимки и имате пълна прозрачност за свършената работа.

Movemar се адаптира спрямо вашия начин на работа и може да бъде лесно интегриран в текущия работен процес на търговските представители. Всичко необходимо в едно приложение.


phone_movemar_app

Мобилно приложение

Всичко необходимо за успешната работа на вашите търговски представители.

Android приложението може да бъде инсталирано на всички модерни смартфони. Интуитивният дизайн и наличните обучителни материали правят приложението лесно за използване и най-вече драстично повишават продуктивността на вашите търговски представители. Целият поток от данни, които се генерират, автоматично се синхронизират с Web приложението и вие имате достъп до данните в реално време.

 • Добавяне на нов обект
 • Актуализиране на съществуващ.
 • Попълване на анекти и одит форми
 • Заснемане на рафтовете и обекта.
 • Коментар към всяко посещение.
 • Персонален график.

Уеб приложение

Уеб приложението е контролният център за вашия екип от представители. През него се управялва цялата дейност и се проследява представянето на екипа. Създават се анкети и одит форми и се анализират техните резултати.

 • База данни с търговските обекти и посещенията от представителите
 • Търговските представители и тяхното представяне.
 • Създаване на анекти и одит форми
 • Справки за попълнените анкети
 • Създаване и проследяване на персонални задачи към представителите.
 • Създаване на график за посещения и поставяне на персонални задачи.
web_movemar_panel_visits

web_movemar_panel_poll

Анекти и одит форми

Вие определяте какви въпроси и проверки да бъдат изпълнявани от вашите представители. Създавайте бързо и лесно анкети и одит форми, насочени към всички представители или индивидуално.

 • Затворени въпроси с 1 отговор
 • Затворени въпроси с повече от 1 отговор
 • Отворени въпроси
 • Продуктови въпроси
 • Серия от въпроси според текущите отговори

Анализи и статистики

Пълна картина за състоянието на пазара, тенденциите за развитие и представянето на вашите търговски представители

 • Отчет за свършена работа на всеки представител
 • Взаимоотношения с обекти
 • Добавени нови обекти
 • Статистика за всяка анекта или одит форма.
web_movemar_panel_statistics

Поемете контрол върху бизнеса с помоща на актуална информнация за пазара

Една стъпка пред останалите

Позиционирането и представянето на рафта във всеки един обект са от критично значение за всеки продукт

С Movemar ще можете да контролирате процеса по позициониране, представяне и спазване на договорените условия с всеки обект по отделно.

Не малко компании взимат мърчандайзинг решение, базирани на оскъдна информация. Това може да бъде лесно предотвратено с помоща на анализираните данни и отчети, автоматично генерирани от посещенията на вашите представители

Заявете демонстрация

Movemar ще помогне на вашия бранд да бъде една стъпка пред останалите, заявете безплатна демонстрация и вижте как!

Заяви сега