March 24, 2020

Нова функционалност – Условни въпроси (If this then that)

Тези въпроси имат за цел да навигират попълващия в зависимост от отговорите, които дава на конкретен въпрос. Как са създават въпроси от този тип в мърчандайзинг […]